O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

AKCJA : sprzątanie Parsęty

Zapraszamy chętnych członków POSP TRYTON do wzięcia udziału w 2 akcjach, które odbędą się :

sobota  – 09.01.2021 godz. 10:00

niedziela – 10.01.2021 godz. 10:00

start w Porcie jachtowym ul. Warzelnicza Kołobrzeg.

Przeprowadzone zostały działania zmierzające do poprawy jakości wody w rzece Parsęta oraz wód portowych Portu Morskiego w Kołobrzegu. Działania polegały będą na uprzątnięciu terenu wzdłuż brzegów rzeki oraz na rzece Parsęta od mostu kolejowego przy ul. Solnej do wejścia do portu jachtowego, a w niedzielę okolice nabrzeża remontowego.

Działania te będziemy realizować w ramach operacji pt. „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych i ratowniczych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Szczepienie – ważne !!!!

Szczepienia – WAŻNE
dziś (poniedziałek 28.12.2020) na 18 w porcie jachtowym będzie możliwość podpisania oświadczeń dla osób które zapisały się na szczepienia. Oświadczenia są obowiązkowe. Jeśli ktoś nie podpisze nie będzie miał możliwości zaszczepienia w I terminie.
W razie problemów z dotarciem na zebranie proszę kontaktować się z Adam Molis ( +48 608 404 952)
Termin na złożenie oświadczenia upływa 31.12.2020

Szczepienia COVID-19

Zgodnie z ustaleniami z Państwową Strażą Pożarną będzie możliwość szybszego zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (jako służby mundurowe)Warunkiem jest wpisanie na listę do (dzisiaj – czwartek) tj 17.12.2020 do godziny 14. (Zamykamy listę i wysyłamy do straży)
oraz w późniejszym terminie tj w ciągu tygodnia wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na szczepienie. Osoby chętne proszę o kontakt (jak wyżej)
Potrzebuje imię nazwisko i PESEL
przesłać można SMS Messenger lub mail (ostatecznie telefon)
Jacek 784041380

PORTOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA „TRYTON” realizuje operację pt. „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych i ratowniczych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta”w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji:

Celem operacji jest zakup samochodu dostawczego, 6 szt. kamizelek ratowniczych oraz 6 szt. kamizelek ratunkowych prowadzące do poprawy jakości wód (renaturyzacja) na obszarze portu w Kołobrzegu oraz rzeki Parsęta. Realizacja Celu operacji pozwoli POSP TRYTON podjąć działania, zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci oraz zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych.

Planowane efekty:

Realizowana operacja przyczyni się do ograniczenia negatywnego oddziaływania lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw na stan wód płynących i stojących na obszarze objętym LSR.

Wartość operacji łącznie 155 022,30 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 112 002,80 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 19 765,20 zł

ZEBRANIE WALNE – odwołane

Zarząd POSP ORW TRYTON w Kołobrzegu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przewidziane na dzień 14.11.2020 zostaje odwołane z powodu stanu zagrożenia epidemicznego oraz zakazu zgromadzeń. O kolejnym terminie zebranie Członkowie POSP TRYTON zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Walne zebranie

Zawiadomienie

Zarząd POSP ORW TRYTON zaprasza Pana/Panią na Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków POSP ORW TRYTON, które odbędzie się w dniu 14.11.2020 roku o godz.11:45 pierwszy termin, godz. 12:00 drugi termin, w sali konferencyjnej Portu Jachtowego ul. Warzelnicza 3 w Kołobrzegu.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza (protokolanta)
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Wybór komisji  skrutacyjnej
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdanie z działalności zarządu za 2019 r
 7. Przedstawienie sprawozdanie finansowe za 2019r
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019
  1. rozliczeniu wyniku finansowego
  1. udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2019 r.
 11. Wybory Zarządu POSP ORW TRYTON oraz Komisji Rewizyjnej (Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

SMOCZE ŁOZIE

Chętni na zabezpieczenie wyścigu smoczych łodzi proszę o kontakt 0 zbiórka – sobota – 03.10.2020, godz. 10:00 port jachtowy Jacek 784041380

Wyjazd nurkowy – EGIPT HURGHADA

Termin 19.11.2020 – 26.11.2020

Miejsce Hurghada

Hotel: SEAGULL BEACH RESORT & CLUB

https://www.coraltravel.pl/Egipt/Hurghada/hotel/SEAGULL-BEACH-RESORT–CLUB/181.html

Cena : 2000 zł/ osoba All Inclusive

Hotel położony jest w mieście z dostępem do plaży (spacerkiem do centrum Hurghady)

Nurkowanie: sami wybieramy miejsca gdzie płyniemy na nurkowanie, transfer na łódź, lunch na łodzi, 2 nurkowania dziennie
cena około 190 Euro pakiet 5 dni nurkowych – 10 nurkowań

Informacje dodatkowe i zapisy Jacek 784041380

ALERT POGODOWY – PILNE !!!

W związku z wprowadzeniem I stopnia zagrożenia silnymi opadami deszczu, dziś (25.09.2020) na godz. 18 zbiórka w remizie. Dokonamy przeglądu i przygotowania sprzętu do prowadzenia działań. Proszę również o informacje sms (jacek 784 041 380) kto może wziąć udział dziś i jutro w razie dysponowania do działań związanych z wypompowywanie wody z zalanych obiektów