O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

WIELKANOC

Szkolenia z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego

Ratownicy z Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego TRYTON z Kołobrzegu wezmą udział w szkoleniach z zakresu indywidualnych technik ratowniczych, ratownictwa morskiego oraz kursów nurkowych. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  przeznaczył na ten cel 10 tys. zł. Umowę podpisała w Kołobrzegu, 25 marca br., członkini zarządu województwa Anna Bańkowska. Do udziału w szkoleniu zaproszeni również zostali ratownicy z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Mares z Koszalina.  

Szkolenia dla POSP Tryton w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, które przeprowadzone zostaną w tym roku, obejmą takie zagadnienia jak: wyposażenie ratunkowe na jednostkach pływających, środki wzywania pomocy, ratowanie z powierzchni wody czy ćwiczenia na wodzie.

Przekazane wsparcie pozwoli również na przeprowadzenie szkoleń dotyczących ratownictwa morskiego, podczas których poruszone zostaną tematy m.in. związane z opuszczaniem statku, przetrwaniem w tratwach, sygnalizacją w niebezpieczeństwie oraz pierwszą pomocą.

O przebiegu szkolenia będziemy informowali na bieżąco.

WALNE ZEBRANIE – Zawiadomienie

PRZYPOMINAMY – to już teraz w sobotę !!!!!!!!!!

Zarząd POSP ORW TRYTON zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków POSP ORW TRYTON, które odbędzie się w dniu 25.03.2023 roku
godz.11:45 pierwszy termin,
godz. 12:00 drugi termin,
w sali konferencyjnej Portu Jachtowego ul. Warzelnicza 3 w Kołobrzegu.

WALNE ZEBRANIE – ZAWIADOMIENIE

Zarząd POSP ORW TRYTON zaprasza Pana/Panią na Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków POSP ORW TRYTON, które odbędzie się w dniu 25.03.2023 roku o godz.11:45 pierwszy termin, godz. 12:00 drugi termin, w sali konferencyjnej Portu Jachtowego ul. Warzelnicza 3 w Kołobrzegu.

Proponowany porządek zebrania to:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza (protokolanta)
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Wybór komisji  skrutacyjnej
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdanie z działalności zarządu za 2022 r
 7. Przedstawienie sprawozdanie finansowe za 2022r
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022
 2. rozliczeniu wyniku finansowego
 3. udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2022 r.

11. Wybory:

 • Zarządu OSP
 • Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej
OSP.

12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Mundury koszarowe

Przymierzamy się do zakupu nowych mundurów koszarowych w wersji piaskowej. Będziemy składać wniosek w ramach dotacji „Mały Strażak”. Jeśli uda nam się uzyskać dofinansowanie będziemy robili zakupy.

Proszę o informację kto jest chętny, nie ma ubioru koszarowego, zniszczyło się lub zmienił się rozmiar.

Proszę o informację sms lub fb pod postem . (do niedzieli 19.02.203)

SKŁADKI !!!!!!!!

Przypominamy o składkach na rok 2023, jak również o zaległych. Jak ktoś nie pamięta ile zalega to piszcie sms lub fb to podeślę info
Jacek 784041380

Dla przypomnienia 200 zł /

ZEBRANIE JOT-u

Na piątek 03.02.2023 godz. 18:00 zapraszamy wszystkich czynnych członków JOT-u (Jednostki Operacyjno – Technicznej) na zebranie remiza port jachtowy.

Dokonamy przeglądu umundurowania, sprzętu, potrzebnych zakupów itd.

Zainteresowane osoby chętne do wstąpienia do JOT-u czyli brania udziału w akcjach ratowniczych również serdecznie zapraszamy.

Dla Jot-u obecność bardzo wskazana, a nawet konieczna.
Proszę o dostarczenie świadectw ukończonych kursów szczególnie tych z przeszkolenia Straży Pożarnej

WOSP – informacje

Podczas 31 finału będziemy rozstawieni jak w minionych latach przed Ratuszem.
Dzięki Waldkowi i Markowi udało się zorganizować grochówę i smalec. Wielkie dzięki.

Plan na niedzielę jest taki :

Zbiórka remiza Port Jachtowy 29.01.2023 (niedziela) godz. 08:00.
Po zabraniu wszystkich potrzebnych rzeczy ruszamy po zupę do ZAZ-u oraz ze sprzętem pod Ratusz.
Rozpoczęcie ok. godziny 09:00 pod Ratuszem. (kto nie może do portu zapraszamy pod Ratusz)
W trakcie imprezy rozdawana będzie zupa grochowa, chleb ze smalcem, ogórki kiszone, prezentacja sprzętu, kwestowanie.
Prosimy o liczne przybycie – będzie co robić !!!!!!!

SZKOLENIA 2023

Proszę o zgłaszanie się chętnych do odbycia szkoleń oraz poszerzenia swoich umiejętności związanych z poprawą bezpieczeństwa na wodach morskich oraz śródlądowych. Oferta skierowana jest głównie do osób biorących udział w akcjach ratowniczych.
Ilość Miejsc ograniczona.
Termin : kwiecień/maj
ITR-y (indywidualne Techniki Ratunkowe + Ratownik Morski (nie mylić z ratownikiem wopr)

Szkolenia dofinansowane ze Środków Urzędu Marszałkowskiego.
Zapisy i informacje : Jacek Podolak

termin do 25.02.2023 (Środa)

Na zebraniu piątkowym ustaliliśmy, że w tym roku nie będziemy robić spotkania wigilijnego tylko wzorem lat ubiegłych na początku stycznia zrobimy „Spotkanie Noworoczne”. Te wszystkie wigilie formowe, klubowe już się skończą i będzie łatwiej ustalić termin który będzie większości pasował. (czekamy na propozycje)
Może wcześniej jakieś NURKOWANIE NOWOROCZNE
A tym czasem RADOSNYCH ŚWIĄT