O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Alert dla JOT TRYTON

Otrzymaliśmy informację od Komendanta PSP Kołobrzeg o utrzymaniu gotowości wyjazdowej do akcji w związku z oddelegowaniem samochodu oraz kilku strażaków z PSP do działań przy gaszeniu pożarów we Francji. Alert obowiązuje do odwołania.

Regaty Mrzeżyno

Osoby chętne do wzięcia udziału w zabezpieczeniu regat morskich w Mrzeżynie w dnia 22,23,24 lipca proszę o przybycie na poniedziałkowe (18.07.2022) zebranie w Porcie Jachtowym godz. 18:00.
Zostanie omówiony zakres działań oraz zostaną przydzielone osoby do załóg na poszczególne dni regat.

w razie pytań proszę o telefon

Jacek Podolak 784041380

Z głębokim żalem

choć o wiele za późno, informujemy, że po długiej i ciężkiej chorobie, w dniu 08.05.2022r., zmarł nasz kolega, długoletni członek i prezes klubu Tryton, Waldemar Andrzejewski. Był człowiekiem skromnym, wielkiego serca, społecznie zaangażowanym. Dbał ze wszech miar o dobro klubu. Za jego prezesury ziściły się pierwsze zagraniczne wyjazdy klubu Tryton. O nurkowaniu w Bułgarii większość nurków w Polsce mogła tylko pomarzyć. Wielokrotnie zdobywał wyróżnienia w rywalizacji łowców podwodnych. Był dobrym kolega i przyjacielem. Cześć jego pamięci.

PIERWSZA POMOC W NURKOWANIU KDP/CMAS poziom 1 (PPP1)

PIERWSZA POMOC W NURKOWANIU KDP/CMAS poziom 1 (PPP1)

Strażacy z POSP TRYTON w ubiegłą sobotę tj. 23 kwietnia bieżącego roku odbyli szkolenia z pierwszej pomocy w nurkowaniu (PPP1)

Szkolenie realizowane było w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON” i było dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Uczestnicy kursu zdobyli podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy podczas nurkowania. Nabyli umiejętności w zakresie: • bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowej, • przeprowadzenia wywiadu ratowniczego z uwzględnieniem specyfiki dla wypadków nurkowych, • oceny podstawowych czynności życiowych, stanu poszkodowanego i podjęcia decyzji co do dalszych działań, • udzielenia pierwszej pomocy w: urazach ciśnieniowych, chorobie dekompresyjnej, zatruciach tlenem, tlenkiem i dwutlenkiem węgla, utonięciu, nagłym zatrzymaniu krążenia, • tlenu i zakresu jego stosowania w nurkowaniu oraz wypadkach nurkowych, • konfiguracji i użycia sprzętu do podawania tlenu, • podstawowych czynności resuscytacyjnych (RKO + AED)

W ramach zadania jednostka nasza wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt do prowadzenia ćwiczeń z ratownictwa w postaci manekinów oraz defibrylatora szkoleniowego (AED)

PIERWSZA POMOC W NURKOWANIU

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu :

PIERWSZA POMOC W NURKOWANIU KDP/CMAS poziom 1 (PPP1)

Proszę o zapisy telefonicznie : Jacek Podolak 784041380

Termin: 23.04.2022 (sobota)
Miejsce:  Port jachtowy siedziba TRYTON
czas: 09:00-16:00
ilość miejsc ograniczona, kolejność zgłoszeń

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON”

Dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy podczas nurkowania. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie: • bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowej, • przeprowadzenia wywiadu ratowniczego z uwzględnieniem specyfiki dla wypadków nurkowych, • oceny podstawowych czynności życiowych, stanu poszkodowanego i podjęcia decyzji co do dalszych działań, • udzielenia pierwszej pomocy w: urazach ciśnieniowych, chorobie dekompresyjnej, zatruciach tlenem, tlenkiem i dwutlenkiem węgla, utonięciu, nagłym zatrzymaniu krążenia, • tlenu i zakresu jego stosowania w nurkowaniu oraz wypadkach nurkowych, • konfiguracji i użycia sprzętu do podawania tlenu, • podstawowych czynności resuscytacyjnych (RKO + AED)

PIERWSZA POMOC W NURKOWANIU

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu :

PIERWSZA POMOC W NURKOWANIU KDP/CMAS poziom 1 (PPP1)

Proszę o zapisy telefonicznie : Jacek Podolak 784041380

Termin: 23.04.2022 (sobota)
Miejsce:  Port jachtowy siedziba TRYTON
czas: 09:00-16:00
ilość miejsc ograniczona, kolejność zgłoszeń

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON”

Dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy podczas nurkowania. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie: • bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowej, • przeprowadzenia wywiadu ratowniczego z uwzględnieniem specyfiki dla wypadków nurkowych, • oceny podstawowych czynności życiowych, stanu poszkodowanego i podjęcia decyzji co do dalszych działań, • udzielenia pierwszej pomocy w: urazach ciśnieniowych, chorobie dekompresyjnej, zatruciach tlenem, tlenkiem i dwutlenkiem węgla, utonięciu, nagłym zatrzymaniu krążenia, • tlenu i zakresu jego stosowania w nurkowaniu oraz wypadkach nurkowych, • konfiguracji i użycia sprzętu do podawania tlenu, • podstawowych czynności resuscytacyjnych (RKO + AED)

Potrzebna pomoc

Dziś (czwartek, 24.03.2022) na godz. 18:00 pani Prezydent poprosiła nas o pomoc w przewiezieniu transportu pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Na parking przy komunikacji miejskiej podjedzie TIR i trzeba go przepakować na mniejsze auta i przewieźć kartony na Unii Lubelskiej do MOPS-u.
Zbiórka 17:45 w Porcie lub 18 przy stadionie

POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

Informujemy, o doprecyzowaniu przepisów dotyczących poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi. Pojazdem, który jest wyposażony w sygnały świetlne i dźwiękowe może kierować tylko osoba posiadająca aktualne ważne zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Nie ma znaczenia czy sygnały są używane czy też nie.

W związku z powyższym proszę druhów którzy posiadają takie zezwolenia o dostarczenie kopii do akt. Jednocześnie informujemy o zakazie prowadzenia naszych pojazdów przez osoby nie posiadające stosownego zezwolenia.

36 Bieg Zaślubin –

20.03.2022 niedziela
Potrzebujemy druhów do zabezpieczenia biegu wraz z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną itd.
Zbiórka Port Jachtowy niedziela 20.03.2022 godz. 9:30
Po biegu grochówkę pod namiotem na kortach.

Zakończenie biegu ok. 13:00
proszę o informację kto będzie. więcej informacji dziś na zebraniu
Jacek 784041380

Piątek – Port jachtowy

Dziś na spotkaniu (piątek godz. 18:00) odbędzie się próba przed jutrzejszym ślubowaniem, przygotujemy salę i podzielimy zadania.

Można również odebrać polary, koszule szczególnie proszę o przybycie osób które będą jutro ślubowały.

Przypominamy również o jutrzejszym (12.03.2022) Walnym Zebraniu POSP TRYTON Port Jachtowy godz. 11:45
Prosimy o przyjście kilka minut wcześniej.