O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

„MAŁY STRAŻAK” – 2023″ 

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nfosigw.gov.pl) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (wfosigw.szczecin.plw ramach zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „MAŁY STRAŻAK” – 2023” mogliśmy nabyć dla naszych strażaków nowe wyposażenie ochrony osobistej, które zwiększy ich bezpieczeństwo podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zakupu:

  • ubrań specjalnych dwuczęściowych (kurtka i spodnie) – 5 kpl.,
  • rękawic specjalnych – 10 par,
  • hełmów strażackich spełniających wymagania normy EN 443:2008 – 5 szt.,
  • ubrań koszarowych trzyczęściowych (bluza, spodnie, czapka koszarowa) – 20 kpl.

 Przyznana kwota dotacji to 25 000,00 złpodczas gdy wkład własny naszej jednostki wyniósł 050,00 zł.