O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

EGIPT DAHAB – PRZYPOMNIENIE

JAK KTOŚ SIĘ JESZCZE CHCE ZGŁOSIĆ TO DO JUTRA (25.09.2023) INFO

Termin : 4-11 listopada (sobota-sobota)

Miejsce : Dahab

Hotel : happy life village

Wylot : Warszawa

Cena : hotel około 2500 (wyżywienie all inclusive) + nurkowanie Planet Divers Dahab (pakiet 5 dni nurkowych 220-250 euro)

Zapisy i informacje dodatkowe

Jacek podolak 78441380

EGIPT DAHAB – wyjazd nurkowy

Termin : 4-11 listopada (sobota-sobota)

Miejsce : Dahab

Hotel : happy life village

Wylot : Warszawa

Cena : hotel około 2500 (wyżywienie all inclusive) + nurkowanie Planet Divers Dahab (pakiet 5 dni nurkowych 220-250 euro)

Zapisy i informacje dodatkowe

Jacek podolak 78441380

Zapisy na szkolenie

– żeglarz jachtowy

– sternik motorowodny

– doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia jachtów.

ZAPISY NA SZKOLENIE DO 25.08.2023
JACEK PODOLAK TEL. 784041380, SMS, MESSENGER,

Termin rozpoczęcia szkolenia : 11.09.2023 godz. 16:00 Miejsce : Port Jachtowy Kołobrzeg Koszty (cena kursu uzależniona jest od ilości uczestników, dla członków POSP TRYTON dofinansowanie) Opłata za egzamin państwowy wydający patenty czyli Polski Związek Żeglarski lub Polski Związek Motorowodny 250 zł + 50 zł patent (dla uczących się do 26 roku 50%)

info na temat zakresu szkolenia, uprawnień itd :

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/system-szkolenia-pzz/

http://www.motorowodniacy.org/patenty.html

SZKOLENIE – RATOWNIK MORSKI

w dniach 10-13 maja odbyło się szkolenie dla ratowników z POSP ORW TRYTON Kołobrzeg. W szkoleniu brało udział 9 osób. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym oraz praktycznymi ćwiczeniami na Katamaranie JANTAR. Zajęcia odbyły się w Morskim Ośrodku Szkoleniowym w Kołobrzegu Politechniki Morskiej ze Szczecina a dofinansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

UMUNDUROWANIE

Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „ Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP „MAŁY STRAŻAK” – 2023
W ramach programu zakupione zostaną ubrania koszarowe, rękawice, hełmy oraz ubrania specjalne.

W związku z powyższym zaczynamy zbierać rozmiarówkę.

Ubranie koszarowe do wyboru kolor piaskowy lub czarny.

Poniżej linki do stron z mundurami pod rysunkiem jest tabela z rozmiarami.
Proszę się zapoznać i podesłać rozmiar i kolor (sms, Messenger) lub osobiście dziś na zebraniu Port jachtowy godz. 18:00 (08.05.2023 poniedziałek)
w pierwszej kolejności dotyczy osób które wpisały się na listę pod postem z 17 lutego.
Jacek Podolak 784041380

https://rescuesystem.pl/ubrania-koszarowe/1141-ubranie-koszarowe-canvas-piaskowe-4-czesciowe.html
https://rescuesystem.pl/ubrania-koszarowe/273-ubranie-koszarowe-4-czesciowe-poliamid.html

SZKOLENIE ITR

w dniach 13,14 i 15 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie dla ratowników z POSP ORW TRYTON Kołobrzeg. W szkoleniu brało udział 9 osób. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym oraz praktycznymi ćwiczeniami polegającymi na skoku do wody, wejściu do tratwy ratunkowej oraz zapoznaniu z różnymi środkami pirotechnicznymi służącymi wzywaniu pomocy.

Zajęcia odbyły się w Morskim Ośrodku Szkoleniowym w Kołobrzegu Politechniki Morskiej ze Szczecina a dofinansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

WIELKANOC

Szkolenia z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego

Ratownicy z Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego TRYTON z Kołobrzegu wezmą udział w szkoleniach z zakresu indywidualnych technik ratowniczych, ratownictwa morskiego oraz kursów nurkowych. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  przeznaczył na ten cel 10 tys. zł. Umowę podpisała w Kołobrzegu, 25 marca br., członkini zarządu województwa Anna Bańkowska. Do udziału w szkoleniu zaproszeni również zostali ratownicy z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Mares z Koszalina.  

Szkolenia dla POSP Tryton w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, które przeprowadzone zostaną w tym roku, obejmą takie zagadnienia jak: wyposażenie ratunkowe na jednostkach pływających, środki wzywania pomocy, ratowanie z powierzchni wody czy ćwiczenia na wodzie.

Przekazane wsparcie pozwoli również na przeprowadzenie szkoleń dotyczących ratownictwa morskiego, podczas których poruszone zostaną tematy m.in. związane z opuszczaniem statku, przetrwaniem w tratwach, sygnalizacją w niebezpieczeństwie oraz pierwszą pomocą.

O przebiegu szkolenia będziemy informowali na bieżąco.

WALNE ZEBRANIE – Zawiadomienie

PRZYPOMINAMY – to już teraz w sobotę !!!!!!!!!!

Zarząd POSP ORW TRYTON zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków POSP ORW TRYTON, które odbędzie się w dniu 25.03.2023 roku
godz.11:45 pierwszy termin,
godz. 12:00 drugi termin,
w sali konferencyjnej Portu Jachtowego ul. Warzelnicza 3 w Kołobrzegu.

WALNE ZEBRANIE – ZAWIADOMIENIE

Zarząd POSP ORW TRYTON zaprasza Pana/Panią na Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków POSP ORW TRYTON, które odbędzie się w dniu 25.03.2023 roku o godz.11:45 pierwszy termin, godz. 12:00 drugi termin, w sali konferencyjnej Portu Jachtowego ul. Warzelnicza 3 w Kołobrzegu.

Proponowany porządek zebrania to:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza (protokolanta)
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Wybór komisji  skrutacyjnej
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdanie z działalności zarządu za 2022 r
 7. Przedstawienie sprawozdanie finansowe za 2022r
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022
 2. rozliczeniu wyniku finansowego
 3. udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2022 r.

11. Wybory:

 • Zarządu OSP
 • Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej
OSP.

12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.