O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

FINAŁ WOŚP

W najbliższą niedzielę 31.01.2021 odbędzie się 29 Finał WOŚP.
Musimy przemyśleć jak całość zorganizować.
Podczas Finału niedzielnego o godz. 12:00 odbędzie się morsowanie, prosili by ich zabezpieczyć. Warto też pojawić się tradycyjnie przy Ratuszu.
Na zebraniu piątkowym ustalimy co robimy.

SKŁADKI członkowskieProsimy wpłacać składki na rok 2021.
200 zł członkowie zwyczajni i wspierający (można w ratach styczeń 100 i czerwiec 100)
60 zł młodzież  ucząca się.
Numer konta 71 1090 2659 0000 0006 6002 2017 

Jest jeszcze sporo zaległych za rok 2019 i 2020 r, jeśli ktoś nie pamięta czy ma wpłacone proszę o kontakt tel. Jacek 78404138029. Finał WOSP

29 Finał WOSP odbędzie sie 31 stycznia. Po rozmowie z szefem sztabu kołobrzeskiego Kamilem Barwinkiem ustalone zostało ze możemy tylko wystawić sprzęt strażacki i kwestować z puszkami. Żadnej gastronomii nie może być, wiec w tym roku rezygnujemy z grochówki chleba itd. Bliżej finału podamy szczegóły co kiedy i o której robimy

Szczepienia COVID

W środę 13 stycznia zapadły decyzje na telekonferencji z udziałem komendantów PSP OSP wójtów burmistrzów przedstawicieli wojewody itd. o u dziale jednostek OSP w akcji informowania o szczepieniach COVID-owych. Każda jednostka OSP która weźmie udział w roznoszeniu ulotek o szczepieniu otrzyma dofinansowanie w wysokości do 5 tys zł. Wstępnie naszą jednostkę tez zgłosiłem.

O dalszych działaniach będziemy informować

AKCJA : sprzątanie Parsęty

Zapraszamy chętnych członków POSP TRYTON do wzięcia udziału w 2 akcjach, które odbędą się :

sobota  – 09.01.2021 godz. 10:00

niedziela – 10.01.2021 godz. 10:00

start w Porcie jachtowym ul. Warzelnicza Kołobrzeg.

Przeprowadzone zostały działania zmierzające do poprawy jakości wody w rzece Parsęta oraz wód portowych Portu Morskiego w Kołobrzegu. Działania polegały będą na uprzątnięciu terenu wzdłuż brzegów rzeki oraz na rzece Parsęta od mostu kolejowego przy ul. Solnej do wejścia do portu jachtowego, a w niedzielę okolice nabrzeża remontowego.

Działania te będziemy realizować w ramach operacji pt. „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych i ratowniczych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Szczepienie – ważne !!!!

Szczepienia – WAŻNE
dziś (poniedziałek 28.12.2020) na 18 w porcie jachtowym będzie możliwość podpisania oświadczeń dla osób które zapisały się na szczepienia. Oświadczenia są obowiązkowe. Jeśli ktoś nie podpisze nie będzie miał możliwości zaszczepienia w I terminie.
W razie problemów z dotarciem na zebranie proszę kontaktować się z Adam Molis ( +48 608 404 952)
Termin na złożenie oświadczenia upływa 31.12.2020

Szczepienia COVID-19

Zgodnie z ustaleniami z Państwową Strażą Pożarną będzie możliwość szybszego zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (jako służby mundurowe)Warunkiem jest wpisanie na listę do (dzisiaj – czwartek) tj 17.12.2020 do godziny 14. (Zamykamy listę i wysyłamy do straży)
oraz w późniejszym terminie tj w ciągu tygodnia wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na szczepienie. Osoby chętne proszę o kontakt (jak wyżej)
Potrzebuje imię nazwisko i PESEL
przesłać można SMS Messenger lub mail (ostatecznie telefon)
Jacek 784041380

PORTOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA „TRYTON” realizuje operację pt. „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych i ratowniczych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta”w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji:

Celem operacji jest zakup samochodu dostawczego, 6 szt. kamizelek ratowniczych oraz 6 szt. kamizelek ratunkowych prowadzące do poprawy jakości wód (renaturyzacja) na obszarze portu w Kołobrzegu oraz rzeki Parsęta. Realizacja Celu operacji pozwoli POSP TRYTON podjąć działania, zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci oraz zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych.

Planowane efekty:

Realizowana operacja przyczyni się do ograniczenia negatywnego oddziaływania lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw na stan wód płynących i stojących na obszarze objętym LSR.

Wartość operacji łącznie 155 022,30 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 112 002,80 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 19 765,20 zł

ZEBRANIE WALNE – odwołane

Zarząd POSP ORW TRYTON w Kołobrzegu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przewidziane na dzień 14.11.2020 zostaje odwołane z powodu stanu zagrożenia epidemicznego oraz zakazu zgromadzeń. O kolejnym terminie zebranie Członkowie POSP TRYTON zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.