O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

PORTOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA „TRYTON” realizuje operację pt. „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych i ratowniczych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta”w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji:

Celem operacji jest zakup samochodu dostawczego, 6 szt. kamizelek ratowniczych oraz 6 szt. kamizelek ratunkowych prowadzące do poprawy jakości wód (renaturyzacja) na obszarze portu w Kołobrzegu oraz rzeki Parsęta. Realizacja Celu operacji pozwoli POSP TRYTON podjąć działania, zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci oraz zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych.

Planowane efekty:

Realizowana operacja przyczyni się do ograniczenia negatywnego oddziaływania lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw na stan wód płynących i stojących na obszarze objętym LSR.

Wartość operacji łącznie 155 022,30 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 112 002,80 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 19 765,20 zł

Kurs na Sędziego Pływania

Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg zaprasza na:

kurs Sędziego Pływania

 

Termin 13-15 kwietnia 2012 r.

 Miejsce: Basen Milenium, ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu

Koszt: 100 zł

Informacje i zapisy:

Marcela Tkaczyk tel. 509-336-989

Program kursu:

13 kwietnia(piątek)

 • 15:00 – Rozpoczęcie Kursu
 • 15:15 – 20:00 – Zajęcia teoretyczne

14 kwietnia(sobota)

 • 8:00 – 11:00 – Zajęcia praktyczne I Blok
 • 12:00 – 15:30 – Zajęcia praktyczne II Blok
 • 16:00 – 19:00 – Zajęcia teoretyczne + egz. teoretyczny

15 kwietnia(niedziela)

 • 8:30 – 12:30 – Zajęcia praktyczne III Blok + egzamin
 • 12:30 – Rozdanie legitymacji i zakończenie kursu.

 

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 16 lat
 • posiadanie wykształcenia minimum gimnazjalnego
 • opłacenie kursu

 

Inwentaryzacja sprzętu

W związku z planowaną inwentaryzacją sprzętu, Zarząd prosi o jego zwrot. Osobą kontaktową w tej sprawie jest Druh Paweł Depta nr tel. +48 512 385 449.

Zarząd POSP.

Nadzwyczajne walne zebranie

Działając dla dobra organizacji obecne władze POSP Tryton podają się do dymisji. W związku z tym zostaje zwołane nadzwyczajne walne zebranie na dzień 31.03. (sobota), godz. 18.00, w siedzibie organizacji.

W przypadku  braku quorum, termin kolejnego zebranie to 31.03.2012 godz. 18.30.

Proponowany porządek posiedzenia to:

1. Udzilenie absolutorium Zarządowi Posp TRYTON

2.Wybory nowych władz

3. Uchwalenie nowych wniosków do dzialalności POSP TRYTON:

 • W sprawie upowaznienia Zarzadu  do realizacji projektu przyjetego i zatwierdzonego przez KLGR;
 • W sprawie upowaznienia Zarzadu  do przeprowadzenia wszelkich niezbednych dzialan w kierunku pozyskania i adaptacji nowych pomieszczen znajdujacych sie w Porcie jachtowym na rzecz POSP Tryton.

WOŚP

UWAGA !!!

Druhowie chcący brać udział w zbieraniu datków podczas WOŚP proszeni są o dostarczenie w poniedziałek (19.12.) druhowi Jackowi Podolakowi następujących danych:

 • zdjęcie,
 • adres zameldowania,
 • adres zakładu pracy,
 • data i miejsce urodzenia.

Zarząd

 

UWAGA DRUHOWIE !!!

Dnia 02.09.2011r. (piątek) o godzinie 10.00 w siedzibie organizacji, w obecności Prezydenta Miasta oraz Starosty, odbędzie sie uroczyste przekazanie sprzętu na rzecz POSP Tryton .

Wszystkich druhów prosimy o pilne stawienie się w powyższym terminie w mundurach galowych (ewentualnie bojowych).

Planowany czas uroczystości – ok. 1 godz.

Zarząd

Możemy pomóc

Komunikat   

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

 

Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Kołobrzegu i okolic o oddawanie krwi, której brakuje w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Janusz Gromek

Pobór krwi odbędzie się w dniu

23 sierpnia 2011 r.

w godz. 10.00 – 14.00

w  Kołobrzegu na „Skwerze Pionierów”.

Krew pobierana będzie  w ambulansie do poboru krwi.

Oddający krew mogą tym samym wziąć udział w IX edycji konkursu „Wakacyjna kropla krwi” ogłoszonego 1 lipca b.r. przez Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie pod hasłem:

„Poświęć jeden dzień wakacji na oddanie krwi, uratuj czyjeś życie”.

Konkurs, trwa do 31 października 2011 r.  i polega na dwukrotnym oddaniu krwi. Spośród wszystkich uczestników konkursu zostaną wylosowane nagrody:

1.   Aparat fotograficzny

2.   Wycieczka dla dwóch osób do Berlina

3.   Nagrody niespodzianki – sprzęt turystyczny

Regulamin konkursu: www.pck.szczecin.pl

Przerwa w zajęciach basenowych

Wszystkich Druhów informujemy, że z dniem 05.06.2011r. POSP Tryton zawiesza zajęcia basenowe w Podczelu – do odwołania.

„Nowy” instruktor w klubie

Miło nam poinformować, że POSP „Tryton” wzbogaciła się o kolejnego instruktora M1 KDP/CMAS* w osobie Marka Tomickiego.

Koledze Markowi gratulujemy i życzymy sukcesów na drodze instruktorskiej.

Zarząd

Dzień Strażaka

W imieniu Zarządu zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach święta straży pożarnych w dniu 13.05.2011 – piątek.

Impreza rozpocznie się akademią i wręczeniem odznaczeń i nagród o godz. 12.00. Następnie zapraszamy na piknik pod gołym niebem na terenie straży.

Osoby , które nie mogą przybyć na 12.00 mogą przyjść później bezpośrednio na piknik.