O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Nadzwyczajne walne zebranie

Działając dla dobra organizacji obecne władze POSP Tryton podają się do dymisji. W związku z tym zostaje zwołane nadzwyczajne walne zebranie na dzień 31.03. (sobota), godz. 18.00, w siedzibie organizacji.

W przypadku  braku quorum, termin kolejnego zebranie to 31.03.2012 godz. 18.30.

Proponowany porządek posiedzenia to:

1. Udzilenie absolutorium Zarządowi Posp TRYTON

2.Wybory nowych władz

3. Uchwalenie nowych wniosków do dzialalności POSP TRYTON:

  • W sprawie upowaznienia Zarzadu  do realizacji projektu przyjetego i zatwierdzonego przez KLGR;
  • W sprawie upowaznienia Zarzadu  do przeprowadzenia wszelkich niezbednych dzialan w kierunku pozyskania i adaptacji nowych pomieszczen znajdujacych sie w Porcie jachtowym na rzecz POSP Tryton.