O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Szkolenia z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego

Ratownicy z Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego TRYTON z Kołobrzegu wezmą udział w szkoleniach z zakresu indywidualnych technik ratowniczych, ratownictwa morskiego oraz kursów nurkowych. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  przeznaczył na ten cel 10 tys. zł. Umowę podpisała w Kołobrzegu, 25 marca br., członkini zarządu województwa Anna Bańkowska. Do udziału w szkoleniu zaproszeni również zostali ratownicy z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Mares z Koszalina.  

Szkolenia dla POSP Tryton w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, które przeprowadzone zostaną w tym roku, obejmą takie zagadnienia jak: wyposażenie ratunkowe na jednostkach pływających, środki wzywania pomocy, ratowanie z powierzchni wody czy ćwiczenia na wodzie.

Przekazane wsparcie pozwoli również na przeprowadzenie szkoleń dotyczących ratownictwa morskiego, podczas których poruszone zostaną tematy m.in. związane z opuszczaniem statku, przetrwaniem w tratwach, sygnalizacją w niebezpieczeństwie oraz pierwszą pomocą.

O przebiegu szkolenia będziemy informowali na bieżąco.