O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

WALNE ZEBRANIE – ZAWIADOMIENIE

Zarząd POSP ORW TRYTON zaprasza Pana/Panią na Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków POSP ORW TRYTON, które odbędzie się w dniu 25.03.2023 roku o godz.11:45 pierwszy termin, godz. 12:00 drugi termin, w sali konferencyjnej Portu Jachtowego ul. Warzelnicza 3 w Kołobrzegu.

Proponowany porządek zebrania to:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza (protokolanta)
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Wybór komisji  skrutacyjnej
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdanie z działalności zarządu za 2022 r
 7. Przedstawienie sprawozdanie finansowe za 2022r
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022
 2. rozliczeniu wyniku finansowego
 3. udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2022 r.

11. Wybory:

 • Zarządu OSP
 • Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej
OSP.

12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.