O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

ZEBRANIE JOT-u

Na piątek 03.02.2023 godz. 18:00 zapraszamy wszystkich czynnych członków JOT-u (Jednostki Operacyjno – Technicznej) na zebranie remiza port jachtowy.

Dokonamy przeglądu umundurowania, sprzętu, potrzebnych zakupów itd.

Zainteresowane osoby chętne do wstąpienia do JOT-u czyli brania udziału w akcjach ratowniczych również serdecznie zapraszamy.

Dla Jot-u obecność bardzo wskazana, a nawet konieczna.
Proszę o dostarczenie świadectw ukończonych kursów szczególnie tych z przeszkolenia Straży Pożarnej