O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

PIERWSZA POMOC W NURKOWANIU KDP/CMAS poziom 1 (PPP1)

PIERWSZA POMOC W NURKOWANIU KDP/CMAS poziom 1 (PPP1)

Strażacy z POSP TRYTON w ubiegłą sobotę tj. 23 kwietnia bieżącego roku odbyli szkolenia z pierwszej pomocy w nurkowaniu (PPP1)

Szkolenie realizowane było w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON” i było dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Uczestnicy kursu zdobyli podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy podczas nurkowania. Nabyli umiejętności w zakresie: • bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowej, • przeprowadzenia wywiadu ratowniczego z uwzględnieniem specyfiki dla wypadków nurkowych, • oceny podstawowych czynności życiowych, stanu poszkodowanego i podjęcia decyzji co do dalszych działań, • udzielenia pierwszej pomocy w: urazach ciśnieniowych, chorobie dekompresyjnej, zatruciach tlenem, tlenkiem i dwutlenkiem węgla, utonięciu, nagłym zatrzymaniu krążenia, • tlenu i zakresu jego stosowania w nurkowaniu oraz wypadkach nurkowych, • konfiguracji i użycia sprzętu do podawania tlenu, • podstawowych czynności resuscytacyjnych (RKO + AED)

W ramach zadania jednostka nasza wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt do prowadzenia ćwiczeń z ratownictwa w postaci manekinów oraz defibrylatora szkoleniowego (AED)