O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

Informujemy, o doprecyzowaniu przepisów dotyczących poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi. Pojazdem, który jest wyposażony w sygnały świetlne i dźwiękowe może kierować tylko osoba posiadająca aktualne ważne zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Nie ma znaczenia czy sygnały są używane czy też nie.

W związku z powyższym proszę druhów którzy posiadają takie zezwolenia o dostarczenie kopii do akt. Jednocześnie informujemy o zakazie prowadzenia naszych pojazdów przez osoby nie posiadające stosownego zezwolenia.