O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zawiadomienie

Zarząd POSP ORW TRYTON zaprasza Pana/Panią na Walne  Zebranie Sprawozdawcze Członków POSP ORW TRYTON, które odbędzie się w dniu 12.03.2022 roku o godz.11:45 pierwszy termin, godz. 12:00 drugi termin, w sali konferencyjnej Portu Jachtowego ul. Warzelnicza 3 w Kołobrzegu.

Proponowany porządek zebrania to:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza (protokolanta)
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Wybór komisji  skrutacyjnej
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdanie z działalności zarządu za 2021 r
 7. Przedstawienie sprawozdanie finansowe za 2021r
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021
   1. rozliczeniu wyniku finansowego
   1. udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2021 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 3. Zakończenie zebrania.

Zarząd POSP ORW TRYTON