O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

KPP + recertyfikacja

W dniach 7-15 maja br. w Kołobrzegu obył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oaz recertyfikacji w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON”. Szkolenie dofinansowane było między innymi ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W kursie uczestniczyli ratownicy z Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON oraz OSP ORW Mares Koszalin.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, który został zdany pozytywnie przez wszystkich uczestników.
Gratulacje dla nowych ratowniczek i ratowników.