O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Wsparcie dla POSP „Tryton” z Kołobrzegu

W dniu 6 kwietnia 2021 r. w Szczecinie podpisana została umowa o wsparciu realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz POSP „Tryton” z siedzibą w Kołobrzegu. W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON””, ratownicy z POSP „Tryton” odbędą szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ratownictwa podwodnego, a także kursy płetwonurkowe.

Projekt zakłada przeszkolenie niemal 30 ratowników – członków POSP „Tryton”.

Łączna wartosć projektu wyniesie 19.000 zł.