O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

AKCJA : sprzątanie Parsęty

Zapraszamy chętnych członków POSP TRYTON do wzięcia udziału w 2 akcjach, które odbędą się :

sobota  – 09.01.2021 godz. 10:00

niedziela – 10.01.2021 godz. 10:00

start w Porcie jachtowym ul. Warzelnicza Kołobrzeg.

Przeprowadzone zostały działania zmierzające do poprawy jakości wody w rzece Parsęta oraz wód portowych Portu Morskiego w Kołobrzegu. Działania polegały będą na uprzątnięciu terenu wzdłuż brzegów rzeki oraz na rzece Parsęta od mostu kolejowego przy ul. Solnej do wejścia do portu jachtowego, a w niedzielę okolice nabrzeża remontowego.

Działania te będziemy realizować w ramach operacji pt. „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych i ratowniczych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.