O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

SZKOLENIA NURKOWE

Dzięki wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych” członkowie Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej mogą podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uzyskiwanie nowych specjalizacji oraz stopni nurkowych. W tym roku uczestniczą w kursach takich jak Płetwonurek Poszukiwacz Wydobywca (PPW), Płetwonurek Nitroksowy (PN2), Płetwonurek Eksplorator (PE),  czy Płetwonurek P1, P2, P3.  Wszystkie szkolenia prowadzone są przez instruktorów z Centrum Nurkowe BLUE DIVE z Kołobrzegu.