O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Komunikat PSP !!!!

W związku z wprowadzeniem podwyższonej gotowości operacyjnej w terminie od 19.07.2019 r. od godzi 8:00 do dnia 22.07.2019 r. do godz.8:00 jednostek OSP na terenie powiatu kołobrzeskiego, z uwagi na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia, zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu:

  • Postawić w stan podwyższonej gotowości operacyjnej jednostkę.
  • Zagwarantować na cały czas trwania podwyższonej gotowości operacyjnej obsadę zastępu w sile min. 5 druhów.