O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Kurs – przypomnienie Składki

Przypominamy że jednym z warunków uczestnictwa w kursie jest brak zaległości w składkach członkowskich. Osoby które nie opłacą składek  zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce zostaną dopisane osoby z listy rezerwowej. Informacje kto i ile zalega  – Jacek Podolak 784 041 380