O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Kurs – przypomnienie

Przypominamy o konieczności dokonania i dostarczenia badań lekarskich do 28. 02.2019 (lub RTG – info poprzednia wiadomość). Równie ważne konieczność opłacenia składek

brak zaświadczenia oraz opłacenia składek będzie skutkował skreśleniem z listy kursu.

Jacek Podolak