O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Kurs Patofizjologia nurkowania –

Osoby które zakwalifikowały się na szkolenie z patofizjologi nurkowania proszone są o dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nurkowania(może być od lekarza rodzinnego) lub wynik RTG klatki piersiowej nie dawniejszy niż 1 rok.

termin dostarczenia do 28.02.2019 r. brak zaświadczenia będzie skutkował skreśleniem z listy kursu.

Jacek Podolak