O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 2018r.

Zarząd POSP TRYTON  powiadamia  i  zaprasza wszystkie druhny i  druhów na walne  zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 03.03.2018 roku o godz.12:00 ,zebranie odbędzie się w remizie POSP Tryton,w Kołobrzegu – port jachtowy ul. Warzelnicza. W przypadku  braku quorum , termin kolejnego zebranie to 03.03.2018 godz. 12:30.

Proponowany porządek zebrania to:

  1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
  2. Sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017
  4. Udzielenie absolutorium Zarządowi POSP TRYTON
  5. Zmiany w statucie – rozszerzenie działalności – POSP TRYTON jako oddział ratownictwa wodnego
  6. Wybory nowych władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej POSP TRYTON
  7. Dyskusja i uchwalenie nowych wniosków do działalności POSP TRYTON
  8. Zakończenie zebrania