O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Kursy Radiowe

Bałtyckie Stowarzyszenie Krótkofalowców zaprasza chętnych druhów do udziału w dwóch kursach operatorów radiowych przygotowujące do:

SRC – świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1

Świadectwo klasy A służby radiokomunikacyjnej amatorskiej uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1.

 

kursy kończą się egzaminem państwowym w dniu 25.05.2018 organizowanym przez BSK na terenie Kołobrzegu.

Jedyny koszt to cena egzaminu – 82 zł.

W przypadku służby radiokomunikacyjnej amatorskiej dochodzi opłata – 82 zł za pozwolenie radiowe które wydawane jest automatycznie po przedłożeniu świadectwa kwalifikacyjnego.

Chętni proszę zgłaszać się do druha Pawła Nowakowskiego drogą mailową: sp1mpw@wp.pl