O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Zwrot szprzętu

Proszę wszystkie osoby posiadające sprzęt, którego własnością jest POSP TRYTON o zwrot w dniu dzisiejszym tj 13.10.2017 (piątek  – zebranie). Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkować nałożeniem kar finansowych zgodnie z regulaminem.

Jacek Podolak