O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Umowa z Urzędem Marszałkowskim

Województwo Zachodniopomorskie od lat wspiera działania wielu jednostek straży pożarnej na terenie całego Pomorza Zachodniego.

We wtorek 07.03.2016 w Hotelu Centrum został podpisana umowa pomiędzy POSP TRYTON a Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez członka Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego  Panią  Annę Mieczkowską z udziałem Starosty Kołobrzeskiego Tomasz Tamborskiego. W ramach zadania publicznego : Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez popularyzacje bezpiecznych zachowań na wodzie i podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON.

Umowa  podpisana w Kołobrzegu dotyczy dotacji  z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 9 tys. Środki te pozwolą na zdobycie uprawnień ratownika wodnego przez  strażaków-ratowników z POSP TRYTON .