O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Przekazanie Samochodu i Walne Zebranie

W dniu 25 marca 2017 z udziałem Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka, Starosty Kołobrzeskiego, Członka Zarządu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Tomasza Tamborskiego, Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Bogusława Grygiela, Wice Prezesa Zarządu Wojewódzkiego woj. Zachodniopomorskiego Jerzego Bartnika, Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu Andrzeja Gołdyna, Szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Kołobrzeg Marka Huberta, Członka Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego Mirosława Tesikowskiego, mieszkańców Kołobrzegu, mediów oraz Członków Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON dokonano przekazania samochodu pożarniczego dla POSP TRYTON marki FORD Transit. Aktu Przekazania dokonał Prezydent Miasta Kołobrzeg.

 

Przekazano dla jednostki również pozostały sprzęt, którego zakup dokonano w ostatnim czasie. Mianowicie deski do ratownictwa lodowo-wodnego sfinansowanej w 100%przez  fundację PKN ORLEN DAR SERCA, torby do zestawu ratowniczego PSP R-1 dofinansowanego po części przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, oraz środków ochrony bezpośredniej strażaków tj. 12 kompletów ubrań bojowych typu NOMEX sfinansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kołobrzeg oraz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Po uroczystości odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze POSP TRYTON, na którym Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za ubiegły rok działalności oraz przyjęte zostało sprawozdanie finansowe za 2016 r.