O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Zebranie Walne POSP TRYTON

Zarząd POSP TRYTON zawiadamia i zaprasza wszystkich członków na walne  sprawozdawcze zebrania w dniu 25.03.2017 r. o godzinie 12.30 – I termin,  13:00 – II termin (przy braku wymaganej większości), w siedzibie POSP przy ulicy Portowej w Kołobrzegu (sala konferencyjna Portu Jachtowego)

Porządek walnego zebrana sprawozdawczego:
Otwarcie      zebrania.

  1. Wybór  przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
  3. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego zebrania.
  4. Przyjęcie porządku zebrania.
  5. Sprawozdania  Zarządu POSP TRYTON z działalności oraz finansowe za rok 2016
  6. Protokół komisji rewizyjnej
  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu POSP TRYTON
  8. Przyjęcie Uchwały w sprawie członków honorowych
  9. Wolne wnioski, dyskusja
  10. Zamknięcie      zebrania

 

Zarząd POSP TRYTON