O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Zwrot sprzętu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kategorycznie należy dokonać zwrotu sprzętu nurkowego. Automaty, butle, jakety musimy oddać do przeglądu. osoba, która nie zwróci sprzętu będzie obciążona karą oraz kosztem przeglądu.

zarząd