O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Walne zebranie 2016

W ostatnią sobotę (27.02.2016) odbyło się w Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej Tryton walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd otrzymał absolutorium, przyjęto sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz plan pracy i finansowy na rok bieżący. Głównym założeniem i celem działalności na najbliższy czas stało się doprowadzenie jednostki, by spełniała wymogi wejścia do KRSG (krajowy System Ratowniczo Gaśniczy) jako jednostka specjalna  – ratownictwo wodne.

Podczas zebrania wybrany został nowy zarząd prezesem został ponownie druh Jacek Podolak, a druh Tomasz Tamborski został wybrany na kandydata do Zarządu Powiatowego ZOSP w Kołobrzegu.tryton  (2) tryton