O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Zebranie walne sprawozdawczo wyborcze

Przypominamy że w najbliższą sobotę odbędzie się walne  zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu (27.02.2016 roku, godz.13:00) ,

zebranie odbędzie się w remizie POSP Tryton,w Kołobrzegu – port jachtowy ul. Warzelnicza.

W przypadku  braku quorum , termin kolejnego zebranie to 27.02.2016 godz. 13.30.

Proponowany porządek zebrania to:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015

2. Sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015

4. Udzielenie absolutorium Zarządowi POSP TRYTON

5. Wybory nowych władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej POSP TRYTON

6. Wybór przedstawiciela do Zarządu Powiatowego OSP oraz delegata na zjazd powiatowy

7. Ustalenie składek członkowskich na kwotę 250 normalna, 60 uczniowska, 150 wpisowe

6. Dyskusja i uchwalenie nowych wniosków do działalności POSP TRYTON

zarząd