O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Basen, ROTA

 

BASEN – od poniedziałku 23.11.2015 rozpoczynamy zajęcia na basenie. Zmieniony został dzień na poniedziałek godz. 19:00. Spotykamy się w porcie jachtowym na zebraniu godz. 18 i wjazd na basen dla osób niezmotoryzowanych z pod remizy.

 

Rota do nauki dla osób ślubujących :

ROTA

W pełni świadom obowiązków strażaka  – ochotnika

uroczyście przyrzekam

czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego,

być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej

dbałym o jej godność,

ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

Przyrzekam

wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej