O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Informacje dotyczące kursów nurkowych

Płetwonurek P1
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych odbędzie się w Nurkowym „BlueDive” ul. Albatrosa 3C w Kołobrzegu (dawna BARKA)
20.04.2015 – godz. 16:00
21.04.2015 – godz. 16:00
zajęcia praktyczne na basenie w Podczelu
22.04.2015 –godz. 18:30
cena za kurs wraz z książeczką nurkową, certyfikatem 725 zł płatne gotówką na pierwszych zajęciach (może być w ratach)

NITROX
Zajęcia teoretyczne odbędą się w Centrum Nurkowym „BlueDive” ul. Albatrosa 3C w Kołobrzegu (dawna BARKA)
06.05.2015 godz. 17:30
07.05.2015 godz. 17:30
Zajęcia praktyczne na jeziorze Dargocice
08.05.2015 godz. 17:30
cena za kurs wraz z certyfikatem 400 zł płatne gotówką na poniedziałkowych i piątkowych zebraniach w porcie jachtowym lub na pierwszych zajęciach.