O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Uchwała Zarządu

Na ostatnim zebraniu walnym Zarząd został zobowiązany do zaktualizowania listy członków pod względem zaangażowania w życie POSP TRYTON jak również opłacania składek. 23.02.2015 ukazała się na stronie informacja o zbliżającym się terminie takiej weryfikacji.

Informujemy, że na podstawie § 14 ust. 2 lit. b oraz w związku z niewypełnianiem obowiązków zawartych w § 12 ust. 1 i 5 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton” w Kołobrzegu Zarząd POSP Uchwałą nr 5/2015 z dnia 10.04.2015 r. postanowił:
1. Skreślić z listy członków zwyczajnych 6 członków POSP.
2. Przenieść 14 członków zwyczajnych w poczet członków wspierających POSP.
Informujemy ZAINTERESOWANYCH, na podstawie § 14 ust. 5 Statutu od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek POSP „TRYTON” może odwołać się do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna
Zainteresowanych informujemy również, że powyższa Uchwała jest do wglądu w Zarządzie POSP TRYTON.
Zarząd