O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Po zebraniu walnym

20150221_155313

 

 

 

 

 

 

 

 

W minioną sobotę 21.02.2015 odbyło się Walne Sprawozdawcze zebranie POSP TRYTON. Za udzielone poparcie w głosowaniach nad absolutorium oraz sprawozdaniem finansowym serdecznie jako zarząd dziękujemy.

Podczas dyskusji wypłynął temat osób, które zalegają z płaceniem składek, jak również zaangażowania w życie organizacji. Padła propozycja by osoby takie przenieść do członków wspierających. Decyzja taka zapadnie na najbliższym posiedzeniu zarządu. Jest więc szansa by osoby, których to dotyczy mogły zgłosić się na zebraniach z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.

Zarząd