O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

ZEBRANIE WALNE – przypomnienie

Zarząd POSP TRYTON zawiadamia i zaprasza wszystkich członków na walne  sprawozdawcze zebrania w dniu 21.02.2015 r. o godzinie 15.00 – I termin, 15:30 – II termin, w siedzibie POSP przy ulicy Portowej w Kołobrzegu (sala konferencyjna Portu Jachtowego)

Porządek walnego zebrana sprawozdawczego: Otwarcie      zebrania.

  1. Wybór      przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
  2. Wybór      komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
  3. Stwierdzenie      ważności i prawomocności walnego zebrania.
  4. Przyjęcie      porządku zebrania.
  5. Sprawozdania      Zarządu POSP TRYTON z działalności oraz finansowe za rok 2014
  6. Protokół      komisji rewizyjnej
  7. Głosowanie      nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu POSP TRYTON
  8. Wolne      wnioski, dyskusja
  9. Zamknięcie      zebrania

 

Zarząd POSP TRYTON