O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Kurs Motorowodny – patenty

Informacje dl uczestników kursu motorowodnego :

Na zebraniu w piątek  18.07.2014 godz. 18 rozdane zostaną zaświadczenia o zdanym egzaminie. Każdemu kursantowi zwrócona zostanie na konto opłata 50 zł za patent oraz 15 za uczestnika egzaminu (kwota przeznaczona była dla PZM o/Szczecin)

Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją :

Do PZM o patent

Aby uzyskać patent lub licencję po zdanym egzaminie należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku z następującymi załącznikami:

zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)

zaświadczenie o zdanym egzaminie

zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego

dowód wpłaty za patent/licencję

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokoœci 25zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
(opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku).

link: http://www.pzmwinw.pl/patenty/wydanie_patentu_po_zdanym_egzaminie.html