O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

kursu motorowodny – ZMIANY !!!

28.05. środa godz. 18 – meteorologia – ostatnie zajęcia teoretyczne port jachtowy

jeśli będzie potrzeba wrócić do jakiegoś tematy proszę zgłosić to na zajęciach instruktorowi Mirkowi Balickiemu

Zajęcia praktyczne – pływanie

Środa  – pływanie odwołane

30.05 – piątek godzina ustalona telefonicznie

kolejne pływania ustalane na bieżąco

Termin egzaminu zostanie podany wkrótce

Informacje dotyczące płatności

1. Prosimy o dokonanie wpłaty na konto POSP TRYTON

nr. 71 1090 2659 0000 0006 6002 2017

tytuł wpłaty:  zwrot opłaty egzaminacyjnej, imię nazwisko

kwota : 315 zł

2. wpłata gotówkowa 100 zł na zajęciach

ww. wpłat prosimy dokonać do 25.05.2014

 informacje

Jacek Podolak 602 670 305

materiały do nauki:

http://www.zeglarstwo.waw.pl/testy/pokaz_kat.php?kat=9

http://rejsyzeglarskie.com/files/download/687/PZMiN-pytania-na-sternika-motorowodnego-1.pdf