O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

ĆWICZENIA – WYCIEK W PORCIE

Dla potwierdzenia zdolności służb do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zanieczyszczeń na obszarze portu Kołobrzeg Kapitan Portu Kołobrzeg informuje o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń przez Kapitanat Portu Kołobrzeg zgodnie z postanowieniami „Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych” z marca 2012r.

Termin ćwiczeń – w okresie pomiędzy 6 i 16 maja 2014r. w dniu roboczym w porze dziennej,

Założenie ćwiczenia – wyciek paliwa z jednostki zacumowanej przy nabrzeżu …. (nazwa jednostki i nabrzeża zostanie podana przy ogłoszeniu ćwiczenia),

Typ zanieczyszczenia – ZM (zanieczyszczenie małe)

W ćwiczeniu będą zaangażowane siły i środki Urzędu Miasta Kołobrzeg jak poniżej .Podczas działa zostanie uruchomiony stały dyżur.

1.Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w składzie :

a.Wydziała Zarzadzania Kryzysowego ;

b.Referat Ochrony Środowiska;

c.Straż Miejska;

d.Biuro Prezydenta

e.Zarząd Portu Morskiego

f. POSP Tryton

w związku z powyższym na dzisiejszym spotkaniu zostanie omówiony zakres zadań i możliwości uczestnictwa w zadaniu.

Zarząd