O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Informacje różne

1.  Opracowany został regulamin i zasady korzystania ze sprzętu

Sprzętowcami zostali Adam Molis oraz Grzegorz Barański

Prosimy o zwrot sprzętu klubowego.

2.  Podjęto decyzję o zakupie umundurowania – informacje i zapisy na zebraniu w piątek 04/04/2014

3.  Składki członkowskie  – zaktualizowana została informacja o składkach prosimy o uzupełnienie wpłat.

4. Powołana została w ramach struktury  POSP Tryton Jednostka Operacyjno Techniczna (JOT)

5. W dalszym ciągu korzystamy w środy z basenu w Podczelu. Planujemy zajęcia basenowe do końca kwietnia

informacje na zebraniu – zarząd