O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd POSP TRYTON  powiadamia  i  zaprasza wszystkie druhny i  druhów na walne  zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 8.02.2014 roku o godz.15.00 ,zebranie odbędzie się w remizie POSP Tryton,w Kołobrzegu – port jachtowy ul. Warzelnicza 1 .W przypadku  braku quorum ,termin kolejnego zebranie to 8.02.2014 godz. 15.30.

Proponowany porządek zebrania to:

1.Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013

2.Sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

3.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013

4.Udzilenie absolutorium Zarządowi POSP TRYTON

5.Wybory nowych władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej POSP TRYTON

6.Dyskusja i uchwalenie nowych wniosków do dzialalności POSP TRYTON