O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd POSP TRYTON zawiadamia i zaprasza wszystkich członków na walne sprawozdawcze zebrania w dniu 12.04.2013 r. o godzinie 18.00 – I termin, 18:30 – II termin, w siedzibie POSP przy ulicy Portowej w Kołobrzegu (sala konferencyjna Portu Jachtowego)

Porządek walnego zebrana sprawozdawczego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego zebrania.
 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 6. Sprawozdania Zarządu POSP TRYTON z działalności za rok 2012
 7. Przyjęcie sprawozdania finansowego i plan na rok 2013
 8. Protokół komisji rewizyjnej
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu POSP TRYTON
 10. Podjecie uchwały o nadaniu tytułu członka honorowego dla osób zasłużonych dla TRYTON
 11. Podjecie uchwały o zwolnieniu ze składek osób odpowiedzialnych za sprzęt
 12. Wolne wnioski, dyskusja
 13. Zamkniecie zebrania

 Zarząd