O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Regulamin POSP

W imieniu Zarządu POSP TRYTON informujemy, że w porozumieniu z Komendantem PSP w Kołobrzegu wprowadza się z dniem 11.05.2011 regulamin przebywania członków POSP Tryton na terenie KP PSP w Kołobrzegu.

Jednocześnie realizując uchwałę ostatniego Walnego Zebrania Zarząd POSP TRYTON uchwalił regulamin korzystania przez członków POSP Tryton ze sprzętu będącego w użytkowaniu przez POSP Tryton.

 Prosimy wszystkich o zapoznanie się i przestrzeganie ustalonych zasad.

Regulaminy publikujemy poniżej.

Zarząd