O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Zbigniew Strzałkowski

W dniu 19.10.09 po ciężkiej chorobie odszedł od nas druh Zbigniew Strzałkowski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się  22.10.2009 o godz. 9:00 w Gdyni. Druhowie zainteresowani udziałem w uroczystościach proszeni są o kontakt z druhem Ryszardem Malikiem.