O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Życzenia

Drodzy Strażacy,
z okazji Waszego święta, życzę Wam wszelkiej pomyślności i szczęścia a za
Waszą ofiarną służbę i pracę dla Polski i Polaków składam serdeczne
podziękowania. Na Waszych sztandarach widnieją słowa, które najlepiej
oddają strażacką służbę: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niesienie
pomocy innym niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
Dla Was i Waszych najbliższych dużo zdrowia, spokoju i radości.
Z wyrazami szacunku
Janusz Piechociński
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury