O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Kurs P2

andrzejZebranie organizacyjne kursu P2 odbędzie się 19 maja 2008
o godzinie 18:00 w sprzętowni ul. Stoczniowa. Kursanci zobowiązani są przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające nurkowania stażowe, aktualne badania lekarskie oraz dowody wpłat za kurs. Nieobecność lub brak wymaganych dokumentów będzie traktowana jako rezygnacja z kursu.