O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Ćwiczenia morskie w Kołobrzegu

img_0900sarospbsrpsp.jpg Informujemy wszystkie druhny oraz druhów OSP TRYTON, że w najbliższym tygodniu odbędą się ćwiczenia morskie: pierwsze 13 maja, zintegrowane ćwiczenia miejskich służb ratowniczych – wydobycie kutra, drugie 14 maja , ćwiczenia rozlewowe. Akcja wydobycia kutra KOŁ-116 spoczywającego na mieliźnie, będzie polegała na wyciągnięciu jednostki za pomocą ciężkiego sprzętu wojskowego na plaże , gdzie zostanie rozebrana i usunięta. W akcji wezmą udział wszystkie służby ratownicze w mieście. Nasze zadanie będzie polegało na mocowaniu liny wyciągarki do kadłuba jednostki podczas wyciągania oraz uprzątnięciu resztek kutra spod wody. Następne ćwiczenia będą polegały na wyjściu statku w morze z ekipami ratowniczymi oraz na rozwinięciu morskich zapór olejowych. Akcją kierować będzie specjalista od usuwania rozlewów morskich z Morskiej Służby Poszukiwania oraz Ratownictwa. Odprawa przed ćwiczeniami w piątek 9 maja o 18-tej w sprzętowni.