O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Informacja

rt2048.jpgOSZGM w Szczecinie organizuje kurs Radiooperatora Łączności Morskiej Bliskiego Zasięgu. Trzydniowy kurs rozpoczyna się 7-go grudnia o godz. 10:00 w sali wykładowej na warsztatach Zespołu Szkół Morskich przy ulicy Arciszewskiego 21. Opłata za kurs wynosi 505 zł. Zapisy oraz wpłaty przyjmuje dh.instr. Czesław Krewski tel. 0609680565