O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

003remiza.JPGKoleżanki i Koledzy, KDP PTTK informuje, że:
zgodnie z normami PN-EN ISO 1802-2002, PN-EN ISO 1803-2002, PN-EN ISO 11623-2002 oraz procedurą PS-01/35 Urzędu Dozoru Technicznego butle nurkowe należy legalizować co 2 lata, nowe butle zakupione zarówno za granicą jak i w kraju mogą być używane bez atestu UDT przez okres 2 lat od daty produkcji, pod warunkiem, że na butli wybity jest znak CE (jest on traktowany na równi z ważnym atestem). Po tym czasie butle należy oddać do legalizacji, butle nurkowe , które uzyskały atest UDT przed wejściem w/w przepisów na okres dłuższy niż 2 lata mogą być eksploatowane – atest ten zachowuje okres swojej ważności. Komisja Działalności Podwodnej przypomina, aby płetwonurkowie dla swojego bezpieczeństwa zwracali baczniejszą uwagę na datę ważności atestu UDT na swoich butlach i w stosownym czasie oddawali swoje butle do legalizacji. Zwracamy również uwagę kolegom prowadzącym bazy i centra nurkowe, że przy komercyjnym napełnianiu aparatów nurkowych obowiązują określone procedury Urzędu Dozoru Technicznego. Informujemy również, że płetwonurkowie z nieważnymi atestami na butlach nie będą przyjmowani na żadne kursy w/g systemu KDP/CMAS.
Komisja Działalności Podwodnej