O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Kurs na sternika oraz starszego sternika

W drugiej połowie lutego rozpoczną się zajęcia teoretyczne kursu na sternika oraz starszego sternika motorowodnego. Kurs poprowadzi druh OSP Tryton instruktor motorowodny Roman Breliński. Część praktyczna rozpcznie się wraz z odejściem zimowej aury.
Kurs jest otwarty także dla osób niezrzeszonych w naszej OSP.
Zapytania proszę kierować do skarbnika OSP Tryton Marcina Mateńko