O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Pożyteczne nurkowanie

pluto.jpg Płetwonurkowie Ochotniczych Straży Pożarnych wykonują zadania społecznie użyteczne. Delegowani przez jednostki nadrzędne Państwowych Straży Pożarnych biorą udział w akcjach poszukiwawczych na wodzie i pod wodą. Zajmują się również usuwaniem zagrożeń ekologicznych na wodach portowych oraz rzeki Parsęty.